Swedish Center for China Studies besvarar frågorna om vart Kina är på väg

OM OSS

Kina är allt viktigare för svenska beslutsfattare att förhålla sig till. Swedish Center for China Studies erbjuder analys och rådgivning för näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället i frågor som rör Kina. SCCS grundades våren 2020 med stöd från svensk industri.
Skärmavbild 2020-08-18 kl. 16.02.08.png
 
Skärmavbild 2020-08-18 kl. 16.02.19.png
Vi på SCCS har kontinuerligt följt Kinas utveckling under flera decennier. I våra analyser använder vi oss av kinesiska och internationella originalkällor, unika databaser och ett brett nätverk av experter. SCCS leds av Jerker Hellström, Kinaanalytiker och tidigare verksam som forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
Vi har som ambition att bygga upp och sprida kunskap i samverkan med andra aktörer och hantera frågeställningar med relevans för svenskt näringsliv och samhälle.
 
Några av de områden som vi fokuserar på är Kinas
…investeringar utomlands
…position i globala värdekedjor
…satsningar på högteknologisk utveckling
…utrikespolitiska prioriteringar
…säkerhetspolitiska målsättningar
…kommunistparti och dess världsbild
…växande medelklass och dess intressen
…ekonomiska styrkor och svagheter 
…inflytande på opinion och beslutsfattande
 
Skärmavbild 2020-08-18 kl. 16.01.53.png
 

KOMMENTARER

 
 

För frågor och kontakt:

Swedish Center for China Studies

info@sccs.se     Tel: 08-4021920

Blasieholmsgatan 3, SE-111 48 Stockholm, Sweden

  • SCCS on Twitter